Innehåll

Navigera till cirkelns olika delar med knapparna nedan.

 

 

Fler resurser

Dis syd

Lär dig mer om Word

Gör släktboken enhetlig - använd formatmallar

Några tips från Bengts handledning

Gör en traditionell släktbok med Word eller motsvarande
Läs kapitel 24 ur Bengts handledning Gör en traditionell släktbok

Windows 10 har nya möjligheter

I Word 2016 kan man öppna en pdf-fil, som konverteras till ett redigerbart dokument. Efter redigering och tillägg går det att spara som en pdf-fil.

I Windows 10 finns en pdf-skrivare bland skrivarna. När du i något dokument väljer att skriva ut finns Microsoft Print to PDF bland valen. Välj det för att skriva ut till en pdf-fil.

Om man saknar program för att skapa pdf-filer kan man installera en pdf-skrivare. När den installeras dyker den upp bland de vanliga skrivarna. I de flesta program kan man sedan vid utskrift välja den. Sedan namnger man den pdf-fil som skrivaren ska skapa. Se mer under Resurser/Om datorn/PDF.

Lär dig mer om Word

Lär dig mer om Word