Innehåll

Navigera till cirkelns olika delar med knapparna nedan.

 

 

Fler resurser

Dis syd

Att tänka på när du vill göra en bok

PDF är språket du använder för att kommunicera med tryckaren

7 Gör en bok
Funderar du på att trycka en släktbok finns det flera saker att tänka på.

Kännetecken på en lättläst skrift URL
Slutkontroll av boken

Slutkontroll av boken Fil 181Kb

Från manuskript till färdig bok Fil 212.1Kb

Kännetecken på en lättläst skrift Fil 171.9Kb PDF-dokument

Att tänka på när du vill göra en bok Sida

 

 

Känneteck