Innehåll

Navigera till cirkelns olika delar med knapparna nedan.

 

 

Fler resurser

Dis syd

Varför ska man alltid ange källor?

 • Om 10 år ska jag kunna gå tillbaka och se var jag fått uppgifterna ifrån.
 • Andra ska kunna kontrollera mina uppgifter.
 • All vetenskaplig forskning villar på källor och att man kan återskapa uppgifterna.

Hur anger man källor?

 • Ibland härstammar uppgifterna från mig själv, då kan man skriva:
  ego eller tex BKj.
 • En bok kan anges som: Släkten Hammar av Martin Hammar, Göteborg 1932.
 • En CD-skiva anges så här: Sveriges befolkning 1880, Cd-skiva från Riksarkivet 2010,
  ISBN 978-91-88366-90-0
 • Är en kyrkobok källan skriver man: Mossebo(P) C:3, 1827-1860, sid 12.

Är källor alltid korrekta?

 • Alla källor har upprättats av människor som alltid har fel och brister.
 • Vid varje avskrift uppstår fel. Ju fler gånger uppgifterna skrivits av ju fler fel.
 • Kyrkoböckernas uppgifter bygger på vad prästen uppfattat av församlingsbornas muntliga uppggifter, ofta kunde de varken skriva eller läsa själva.
 • Vissa känsliga uppgifter kan ha förvanskats medvetet .

Lär mer ...