Innehåll

Navigera till cirkelns olika delar med knapparna nedan.

 

 

Fler resurser

Dis syd

Fönsterhantering

Du kan ha flera fönster öppna samtidigt. Du kan alltså ha denna presentation öppen samtidigt som ditt Disgenprogram. Vill du ha dem bredvid varandra kan du anpassa storleken.

Klipp och klistra mellan dem.
Markera, Ctrl+C, Ctrl+V Disgen är ett databasprogram, uppgifterna sparas när du trycker OK.

Det är enklare att arbeta med helskärm

Ibland kan det vara lättare att arbeta med helbild. Då blir det lättare att se.

Arbeta med två skärmar

I Diskulogen 96 skriver Ulf Frykman om värdet med två skärmar