Innehåll

Navigera till cirkelns olika delar med knapparna nedan.

 

 

Fler resurser

Dis syd

 

Deltagare våren 2017

Du når alla deltagarna med epost som du fått i veckobrevet. Berätta om framsteg och svårigheter så lär vi av varandra.

Anders Lindberg Lund aelindberg2004@yahoo.se
Bengt Johansson Lund bengt1933@gmail.com
Bengt Kjöllerström Lund bengt@kj2.se
Björn Dellgren Helsingborg bjorn.dellgren@pulsinvest.se
Bodil Arvidsson Tyringe bodil_arvidsson@bredband.net
Christer Thörn Perstorp christer@thoern.com
Helene Ek Jonsson Osby helene@imhek.se
Ingemar Hill Helsingborg ingemar.hill@spray.se
Joachim Leijon Lerdala jokke_leijon@hotmail.com
Johan Fodén Ödsmål johan.fonden@telia.com
Kaj Björkdahl Bjärred kaj.bjorkdahl@insatnet.nu
Kerstin Palm Lund kerstinpalmj@gmail.com
Lena Lööv Ekeby lovstalund@live.se
Per Ringdahl Ängelholm per@ringdahl.se
Sivert Jorud Lund sivertjorud@telia.com
Yngve Naversten Lund yngve.naversten@gmail.com