Innehåll

Navigera till cirkelns olika delar med knapparna nedan.

 

 

Fler resurser

Dis syd

Backup

Gör en säkerhetskopia

Bengt presenterar säkerhetskopiering i Disgen 2016 som
pdf, powerpoint eller video

 

Säkerhetskopiering är nödvändigt i Disgen artikel av Bengt Kjöllerström i Diskulogen nr 93.

Säkerhetskopiering av Bengt Kjöllerström artikel i Diskulogen nr 96.

Säkerhetskopiering kapitel 4 i Sånt du borde veta om datorn men antagligen inte vet av Bengt Kjöllerström.

Näthårddisk

En näthårddisk är den enklaste tjänsten för att lagra filer. Om du skaffar en sådan får du utrymme på server­datorerna hos det företag som driver tjänsten, och du kommer åt dem via webbläsaren. När du loggar in på din privata sida ser du alla dina filer, och du kan ladda upp filer till eller från din hårddisk.


Gratis lagringsplatser på Internet

Dropbox
Google Drive
Onedrive
SugarSync
Adrive

2 GB
15 GB
25 GB
5 GB
50 GB

www.dropbox.com/plans
www.drive.google.com
www.onedrive.com
www.sugarsync.com
www.adrive.com

Extra lagringsutrymme kan ofta köpas till.