Innehåll

Navigera till cirkelns olika delar med knapparna nedan.

 

 

Fler resurser

Dis syd

Välkommen till distansutbildningen

I den här utbildningen får du lära dig att använda släktforskarprogrammet Disgen för att göra olika typer av släktböcker. Denna utbildning avser Disgen 2016.

Nya kurser startar 15 februari, 15 mars, 15 maj, 15 september och 15 november 2017. Efter kursstart får du varje vecka ett veckobrev som uppmanar dig att gå vidare i kursen.

Anmälan och kursavgift

Anmälan via webben på ett webbformulär här

  • Ange namn och kontaktuppgifter
  • Beskriv dina förkunskaper
  • Vad önskar du få ut av utbildningen?
  • Bifoga ett foto till deltagarförteckningen Det blir trevligare och gör det lättare för dina lärare och dina kurskamrater att lära känna dig.

När anmälan är mottagen får du ett välkomstbrev med information om hur du når kursens olika delar

Kurskostnad: 825:-. Medlemmar i föreningen DIS erhåller rabatt 200:-.

Som deltagare i cirkeln kan du teckna dig för ett abonnemang för Arkiv Digitals kyrkböcker online. Detta kostar för 10 veckor (från kursstart) endast 150:-.

Sätt in anmälningsavgiften + ev abonnemang för Arkiv Digital på Bengt Kjöllerströms konto med Skandiabanken 9150-424.857-2. Ange Namn.

Kursens innehåll

Se vad kursens  olika moduler innehåller.

Presentation av lärarlaget


Lärarlaget hälsar dig välkommen

Se videon

 

Här kan du kontakta lärarlaget