Innehåll

Navigera till cirkelns olika delar med knapparna nedan.

 

 

Fler resurser

Modulens innehåll

 • Person- och Relationsöversikterna
 • Registrera dina barn
 • Registrera dina farföräldrar
 • Registrera dina syskon
 • Ändra ordning mellan barn
 • Vilka personer har du matat in?
 • Ändra och komplettera uppgifter

Presentation och demonstration

Bengt presenterar modulen, hur du registrerar barn,
farföräldrar och syskon
Visa som pdf

Nyheter i Disgen 2016 Personöversikt och Relationsöversikt

Läs texten som pdf

Video till modul 3
Lägg till barn
Lägg till far- och morföräldrar
Lägg till syskon

Ändra och komplettera uppgifter i Disgen 2016.
Läs texten som pdf
Se videon

 

Uppgifter

Med hjälp av handledning, presentationer och video ska du nu på egen hand lösa följande uppgifter:
 1. Registrera dina barn
 2. Registrera dina farföräldrar
 3. Registrera dina syskon
 4. Kontrollera och ändra uppgifter
 5. Repetera konventioner om namn, orter och källor i Modul 1!
 6. Lär dig mer om bilder
 7. Samla bilder på dina släktingar
 8. Skriv ett brev till kursdeltagarna och berätta hur det går för dig

Lär mer i Disgens handledning

Använd Disgens fina hjälp

I Disgen finns en inbyggd hjälpfunktion, du kan alltid trycka på F1 för att få hjälp där du är. En mer omfattande handledning finns på webben, se nästa avsnitt. Du kan även kontakta lärarlaget. Men om du skulle känna dig osäker på något får du gratis hjälp av en fadder. Denne är en erfaren släktforskare som har fått utbildning på programmet. Listan med faddrar hittar du här. Så god hjälp finns inte i andra program.

Enkät

Hur har du arbetat? Ge återkoppling om var ditt arbete i cirkeln!

Lär mer ...