Innehåll

Navigera till cirkelns olika delar med knapparna nedan.

 

 

Fler resurser

Detta är en fristående modul som löper parallellt med övriga

Modulen innehåller tre separata sökområden

På de flesta bibliotek kan du söka gratis i SVAR liksom Arkiv Digital och Genline.

Var finns sökmöjligheterna?

Genom tillmötesgående från Släktforskarförbundet och Föreningen DIS kan du som deltagare söka online på CD-skivorna Sveriges Befolkning och i Disbyt genom att med Teamviewer fjärrsöka på min dator. Läs mer om Teamviewer. Sök i Disbyt på min identitet så ser du hur förmånligt det är att vara medlem i Dis och sända in ett disbytutdrag.

Utnyttja tillfället för att bekanta dig med CD-skivorna och se om någon ska stå på din inhandlingslista.

Sök i Centrala Soldatregistret

Centrala Soldatregistret finns på Linköpings Universitet. Databasen innehåller i dag ca 500 000 uppgifter om indelta soldater som tjänstgjorde mellan 4/12 1682 och 31/12 1901 i Yngre Indelningsverkets organisation

 

Läs mer

Nummer 99 av Diskulogen innehåller finna tips: