Innehåll

Navigera till cirkelns olika delar med knapparna nedan.

 

 

Fler resurser

Anders Lindberg Lund aelindberg2004@yahoo.se
Bengt Kjöllerström Lund bengt@kj2.se

 

Lärarlaget har gemensam e-post: lararlaget@u3m.se.
Någon av oss kommer strax att svara.

 

Interaktiv hjälp vid datorn med Teamviewer

För mer omfattande hjälp kan du låta oss hantera din dator på distans med programmet Teamviewer.

Läs mer här. På den här filmen lär du mer om Teamviewer.