Innehåll

Navigera till cirkelns olika delar med knapparna nedan.

 

 

Fler resurser

Kortkommandon

Bra att komma ihåg

Win + D Minimera eller återställ alla fönster
Win + E Starta utforskaren
Win + F Sök efter filer
Win + M Mimera alla fönster

Gemensamt för alla fönster i Disgen

(Familjeöversikt, Notiser, Byggd struktur, Söklista, Karta

 

F5 Visa Familjeöversikt
F6 Visa Notiser
F7 Visa Byggd struktur (om sådan finns)
F8 Visa Söklista (om sådan finns)
F9 Visa dialogruta för ändring och tillägg av notiser för aktuell person eller gifte. Samma tangent kan användas i dessa dialogrutor för att åstadkomma samma funktion som att klicka OK.
Mellanslag Visa dialogruta för ändring och tillägg av notiser för aktuell person eller gifte.
Ctrl+F4 Stäng delfönster
Ctrl+F6 Visa nästa delfönster
Ctrl+F9 Visa karta
Ctrl+F10 Visa popupmeny.
Ctrl+1 Lägg person i listan över senaste personer (märklistan).