Innehåll

Navigera till cirkelns olika delar med knapparna nedan.

 

 

Fler resurser

Modul - Om datorn

IT-ordboken

Skriv in det ord eller den förkortning du undrar över och tryck sedan på knappen Förklara. Här finns pedagogiska förklaringar av över 5 000 dataord.

 

Utforskaren avslöjar diskens innehåll

Öppna Utforskaren genom att samtidigt trycka på Win + E. Välj en disk och öppna den. Nu visas diskens innehåll av mappar och filer. Dubbelklicka på en mapp för att visa dess innehåll.

Kopiera med utforskaren

  • Leta reda på den mapp där du har dina bearbetade bilder och öppna den.
  • Välj bilder att kopiera
  • Håll nere Shift för att markera en följd av bilder
  • Håll ner Ctrl för  att välja flera bilder
  • Högerklicka och välj Kopiera
  • Bläddra till Disgens datamapp dg82data och öppna DgPic.
  • Högerklicka och välj Klistra in.

Teckenkonventioner för filnamn

Förr var man tvungen att skriva filnamnen på formen 8.3 eller ********.*** där * står för bokstäverna a-z eller 1-9. För att kommunicera med andra kan det vara bra att följa denna gamla konvention. Å andra sidan kan namnet lätt bli alltför kryptiskt.

Speciellt på Internet kan man behöva följa konventionen, dvs filnamn får inte innehålla de svenska bokstäverna åäö eller mellanslag.

Öppna en obekant fil
www.openwith.org
När man får en fil som man inte kan öppna eftersom man inte vet vilket program som skapat filen, kan man gå till openwith.org. Här söker man efter filens ändelse och får då förslag på program som kan öppna den. Många gånger finns det gratis programvara som kan öppna filen. Med ett klick laddas den ner.

Fönsterhantering

Du kan ha flera fönster öppna samtidigt. Du kan tex ha denna webbläsare öppen på halva skärmen medan du i andra har Disgen öppet.

Möjlighet för fler samtidiga program. Du kan alltså ha denna presentation öppen samtidigt som ditt Disgenprogram. Vill du ha dem bredvid varandra kan du anpassa storleken.

Klipp och klistra mellan dem.
Markera, Ctrl+C, Ctrl+V Disgen är ett databasprogram, uppgifterna sparas när du trycker OK.

Ibland kan det vara lättare att arbeta med helbild. Då blir det lättare att se.

Teamviewer

Interaktiv hjälp vid datorn med Teamviewer . För mer omfattande hjälp kan du låta mig hantera din dator på distans med programmet Teamviewer.

Läs mer här. På den här filmen visar jag Teamviewer.

Skicka stora filer på Internet

Många e-postservrar vägrar att sända stora filer över Internet. Då kan det vara bra att använda andra tjänster som
www.skickafilen.se eller
www.yousendit.com

Här får du möjlighet att i webbläsaren ladda upp en stor fil och fylla i epostadress tilll den som ska ha filen. Denne får då ett brev om att han har en stor fil att hämta

Läs mer i mina handledningar

Filhantering – utforskaren avslöjarhur information lagras

Sidindelad antavla och hantering av pdf