Interaktiv distansutbildning

 

Detta är en försökswebb för att experimentera med interaktiv webbaserad distansutbildning som varit under utveckling sedan 2011och fortsätter under 2018. Interaktiviteten ökar hela tiden liksom anpassning till nyare programvaror.

 

Välkommen att titta in och tycka till! Jag söker medarbetare och testare. E-posta mig.

Jag heter Bengt Kjöllerström och vill du veta mer om mig klickar du här.

 

Interaktiva studiecirklar i släktforskning 2018

I släktforskningen tycker jag att det är viktigt att sprida sin forskning till den övriga släkten. Släktforskarprogrammet Disgen ger utmärkta möjligheter till det. Därför håller jag nu två interaktiva distansutbildningar som rönt stor uppskattning bland flera hundra deltagare. De alra flesta har också fullgjort kursernas mål, som är att göra en antavla respektive släktbok.

Genom ett generöst bidrag från en tidigare deltagare är nu utbildningen gratis och det finns nya resurser för utveckling.

Kom igång med Disgen och gör en antavla

antavla

Målet är att deltagarna ska göra sin egen antavla med bilder av anorna som bilden visar.

Detta får du lära dig:

Efter genomförd kurs får du ett diplom med din egen antavla

Så här går utbildningen till:

Välkommen in och gör din egen antavla!

Gör en släktbok med Disgen

sida i släktbok

Målet är att deltagarna ska göra sin egen släktbok

Så här går utbildningen till:

Välkommen in och gör din egen släktbok!

 

Handledningar till Släktforska med datorn -

Handledningarna har tillkommit i ett flertal kurser och studiecirklar om släktforskning. Den vill hjälpa släktforskare att använda de många möjligheter som datorn och Internet erbjuder för att hitta, organisera och presentera släktforskning. Den ger konkreta råd och anvisningar och innehåller också flera övningar och exempel till de olika avsnitten. Deltagare i studiecirklar har uppskattat och beställt en rad förbättringar som nu är inkluderade i den nya upplagan.

Se mer information!

Släktforska med datorn kan beställas från:

Bengt Kjöllerström
Östra Vallgatan 41
223 61 LUND

e-post: bengt@kj2.se

Använd Word för att göra böcker - handledning för läromedelsförfattare

Kursens innehåll: Gå vidare till kursen!